02838155100
Banner1Banner2

Xi măng CÔNG THANH PCB40

Loại xi măng : Đen
Hãng sản xuất : Công Thanh
Khốilượng (kg/bao) : 50kg
Mác xi măng : PCB40
Cường độ nén sau 3 ngày R3 (MPa) : 31,80
Cưởng độ nén sau 28 ngày R28 (MPa) : 51,30
Lượng nước tiêu chuẩn (%) : 28,40
Thời gian đông kết : + Bắt đầu (Phút) : 140
Thời gian đông kết : + Kết thúc (Phút) : 170
Độ ổn định thể tích (mm) : 0,70
Độ nghiền mịn : + Trên sàn 0,09mm (%) : 0,40
Độ nghiền mịn : + Bề mặt riêng (cm2/g) : 4.190
Khối lượng riêng (g/cm2) : 3,08
Hàm lượng SO3 (%) : 3,12
Giá : Call
Số lượng :
 
 

 Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI
 

Các loại Xi măng CÔNG THANH khác

Đối tác và Khách hàng