02838155100
Banner1Banner2

Xi măng LONG SƠN PCB40

Loại xi măng : Đen
Hãng sản xuất : Long Sơn
Khốilượng (kg/bao) : 50 kg
Mác xi măng : PCB40
Cường độ nén sau 3 ngày R3 (MPa) : 24,70
Cưởng độ nén sau 28 ngày R28 (MPa) : 47,00
Lượng nước tiêu chuẩn (%) : 28,20
Thời gian đông kết : + Bắt đầu (Phút) : 140
Thời gian đông kết : + Kết thúc (Phút) : 180
Độ ổn định thể tích (mm) : 1,45
Độ nghiền mịn : + Trên sàn 0,09mm (%) : 0,50
Độ nghiền mịn : + Bề mặt riêng (cm2/g) : 3.650
Hàm lượng SO3 (%) : 2,00
Giá : Call
Số lượng :
 
 

 Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI
 

Các loại Xi măng LONG SƠN khác

Đối tác và Khách hàng