02838155100
Banner1Banner2

Xi măng Sài gòn PCB50

Loại xi măng : Xi măng Sài gòn PCB50
Hãng sản xuất : Sài gòn
Khốilượng (kg/bao) : 50
Mác xi măng : PCB50
Cường độ nén sau 3 ngày R3 (MPa) : Tối thiểu 28
Cưởng độ nén sau 28 ngày R28 (MPa) : Tối thiểu 50
Lượng nước tiêu chuẩn (%) : 29
Thời gian đông kết : + Bắt đầu (Phút) : ≥ 120
Thời gian đông kết : + Kết thúc (Phút) : ≤250
Độ ổn định thể tích (mm) : ≤ 1,5
Độ nghiền mịn : + Trên sàn 0,09mm (%) : ≤ 2,0
Độ nghiền mịn : + Bề mặt riêng (cm2/g) : ≥ 3.400
Hàm lượng SO3 (%) : ≤ 3,0
Giá : Call
Số lượng :
 
 

 Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI
 

Các loại Xi măng SÀI GÒN khác

Đối tác và Khách hàng