02838155100
Banner1Banner2

Xi Măng Thăng long PCB40

Loại xi măng : Xi măng đen
Hãng sản xuất : Thăng Long
Khốilượng (kg/bao) : 50
Mác xi măng : PCB40
Cường độ nén sau 3 ngày R3 (MPa) : 30,7
Cưởng độ nén sau 28 ngày R28 (MPa) : 54,7
Lượng nước tiêu chuẩn (%) : 28
Thời gian đông kết : + Bắt đầu (Phút) : 150
Thời gian đông kết : + Kết thúc (Phút) : 180
Độ ổn định thể tích (mm) : 0,8
Độ nghiền mịn : + Trên sàn 0,09mm (%) : 0,7
Độ nghiền mịn : + Bề mặt riêng (cm2/g) : 3.890
Khối lượng riêng (g/cm2) : 2,98
Hàm lượng SO3 (%) : 1,88
Giá : Call
Số lượng :
 
 

 Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI
 

Các loại Xi măng THĂNG LONG khác

Đối tác và Khách hàng