0909.477.472
Banner1Banner2

Xi măng trắng ROYAL

Loại xi măng : Trắng
Hãng sản xuất : Royal El Minya cement
Khốilượng (kg/bao) : 40
Mác xi măng : 52.5
Cường độ nén sau 3 ngày R3 (MPa) : 28-33
Cưởng độ nén sau 28 ngày R28 (MPa) : 55-65
Thời gian đông kết : + Bắt đầu (Phút) : 45
Thời gian đông kết : + Kết thúc (Phút) : 145
Độ nghiền mịn : + Trên sàn 0,09mm (%) : 0.2
Độ nghiền mịn : + Bề mặt riêng (cm2/g) : 4701
Giá : Call
Số lượng :
 
 

 Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI
 

Các loại Xi măng trắng ROYAL khác

Đối tác và Khách hàng


Xi măng trắng ROYAL