0909.477.472
Banner1Banner2

Xi măng Vicem Hoàng Mai PCB40

Loại xi măng : Đen
Hãng sản xuất : Vicem Hoàng Mai
Khốilượng (kg/bao) : 50
Mác xi măng : PCB40
Cường độ nén sau 3 ngày R3 (MPa) : 18
Cưởng độ nén sau 28 ngày R28 (MPa) : 40
Thời gian đông kết : + Bắt đầu (Phút) : 45
Thời gian đông kết : + Kết thúc (Phút) : 420
Độ ổn định thể tích (mm) : 10
Độ nghiền mịn : + Trên sàn 0,09mm (%) : 10
Độ nghiền mịn : + Bề mặt riêng (cm2/g) : 2.800
Giá : Call
Số lượng :
 
 

 Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI
 

Đối tác và Khách hàng


Xi măng trắng ROYAL