02838155100
Banner1Banner2

Xi măng xá Nghi Sơn công nghiệp PCB40

Loại xi măng : Đen
Hãng sản xuất : Nhà máy xi măng Nghi Sơn
Khốilượng (kg/bao) : Tấn
Mác xi măng : PCB40
Cường độ nén sau 3 ngày R3 (MPa) : 31,50
Cưởng độ nén sau 28 ngày R28 (MPa) : 512,30
Thời gian đông kết : + Bắt đầu (Phút) : 116
Thời gian đông kết : + Kết thúc (Phút) : 146
Độ ổn định thể tích (mm) : 0,80
Độ nghiền mịn : + Trên sàn 0,09mm (%) : 0,50
Độ nghiền mịn : + Bề mặt riêng (cm2/g) : 4.065
Hàm lượng SO3 (%) : 2,30
Giá : Call
Số lượng :
 
 

 Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI
 

Các loại Xi măng NGHI SƠN khác

Đối tác và Khách hàng