02838155100
Banner1Banner2

Xi măng Vicem Hà Tiên POWER PCB40

Loại xi măng : Xi măng xám
Hãng sản xuất : VICEM HÀ TIÊN
Khốilượng (kg/bao) : 50
Mác xi măng : PCB40
Cường độ nén sau 3 ngày R3 (MPa) : 24,10
Cưởng độ nén sau 28 ngày R28 (MPa) : 43,90
Thời gian đông kết : + Bắt đầu (Phút) : 185
Thời gian đông kết : + Kết thúc (Phút) : 235
Độ ổn định thể tích (mm) : 0,5
Độ nghiền mịn : + Trên sàn 0,09mm (%) : 7,7
Độ nghiền mịn : + Bề mặt riêng (cm2/g) : 4230
Hàm lượng SO3 (%) : 2,06
Giá : Call
Số lượng :
 
 

 Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI
 

Đối tác và Khách hàng